Seizoen

Het cursusseizoen loopt van september tot en met juni. Cursussen starten indien een minimum aantal deelnemers zich heeft aangemeld. Ingeschreven deelnemers krijgen bericht wanneer een cursus van start gaat. Ingeval van tussentijdse wijzigingen worden de deelnemers schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers volgen de lessen op eigen risico. Enjoy2Bfit is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing, verwisseling of diefstal van goederen.

 

Inschrijven

Je bent ingeschreven  als het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd. Het starten met een cursus kan op ieder gewenst moment. Bij aanmelding verplicht je je tot het voldoen van het cursusgeld.

 

Lessen

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich respectvol opstelt tegenover mededeelnemers en de leiding. Het is begeleiders van deelnemers niet toegestaan aanwezig te zijn tijdens de lessen. De zaal is vijf minuten voor aanvang van de les geopend. Vragen en opmerkingen aan de leiding dienen bij voorkeur na de les te worden gesteld. De begeleider wordt geacht vijf minuten voor afloop van de les aanwezig te zijn op de locatie.

 

Wijzigingen

Veranderingen van lichamelijke aard of in de persoonsgegevens dienen te worden doorgegeven aan de leiding van enjoy2Bfit. Ingeval van een zware blessure of zwangerschap kan een deelnemer tijdelijk op non-actief worden geplaatst voor een bepaalde periode zulks ter beoordeling van de leiding.

 

Opzeggen

Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap gedurende het seizoen is slechts schriftelijk mogelijk vóór 1 januari of 1 juli. Het is niet mogelijk om mondeling het lidmaatschap op te zeggen.

Zonder een schriftelijke opzegging, loopt het lidmaatschap stilzwijgend door, ook als de lessen niet meer worden bijgewoond. Na opzegging ontvang je (mits geen achterstallige betaling) een bevestiging van uitschrijving.

 

Uitval

Bij uitval van de docent zal enjoy2Bfit voor vervanging zorg dragen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt je telefonisch op de hoogte gesteld. Restitutie van cursusgeld vindt niet plaats.

 

Kleding

Om optimaal te kunnen bewegen is het dragen van makkelijk zittende kleding en juiste schoenen erg belangrijk. Enjoy2Bfit schrijft geen  kleding voor. Het dragen van sierraden tijdens de lessen is niet toegestaan.

 

 

 

Betaling

Betaling van het verschuldigde cursusgeld dient vooraf te geschieden, dit is mogelijk via automatische overschrijving of contant. Een seizoen kan betaald worden in maximaal tien termijnen (maandelijks). Bij betaling van minder termijnen wordt korting gegeven. (muv BSO) Indien de deelnemer niet voldaan heeft aan de betalingsverplichting kan hij/zij niet meer deelnemen aan de lessen. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven.

 

Locatie

Enjoy2Bfit is huurder van de leslocatie. Vriendelijk verzoeken we de kleedkamers, toilet- en verblijfruimtes netjes achter te laten. Mocht er door een cursist op welke manier dan ook schade zijn toegebracht, dan zal enjoy2Bfit de cursist hiervoor aansprakelijk stellen. Deelnemers worden geacht zich te houden aan de vigerende regelgeving van de locatie.

 

Proefles

Eenieder kan zich aanmelden voor één proefles. Na het volgen van een proefles kan men zich inschrijven.

 

Beeldmateriaal

Enjoy2Bfit kan foto’s en/of filmopnames van groepen en/of individuen gebruiken voor redactionele en/of promotie doeleinden. Indien de deelnemer dit niet wenst, dient hij/zij dit kenbaar te maken aan de leiding van enjoy2Bfit.